Aqua Art  Aqua Cleaner 500ml
search
  • Aqua Art  Aqua Cleaner 500ml

Aqua Art Aqua Cleaner 500ml

24,99 zł
Brak podatku
Ilość
Dostępny na stanie

Opis:

Preparat przeznaczony do czyszczenia elementów wyposażenia akwarium, takich jak rurki, termometry, dyfuzory CO2, itp.

Charakterystyka:

Preparat do czyszczenia akcesoriów akwarystycznych

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony do czyszczenia elementów wyposażenia akwarium, takich jak rurki, termometry, dyfuzory CO2, itp.

Sposób użycia:
Zabrudzony element wyposażenia należy wyjąć z akwarium, umieścić w pojemniku Aqua Cleaner Box (dostępny w ofercie Aqua Art oddzielnie) i zalać ostrożnie Aqua Cleaner’em. Pozostawić całkowicie zanurzony w przez około 40 do 60 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. Ostrożnie wyjąć. Przed ponownym włożeniem do akwarium dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą do całkowitego zmycia produktu.
 
Skin Corr. 1
Niebezpieczeństwo
Zawiera: podchloryn soduPowoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
Chronić przed dziećmi.
Nie mieszać z kwasami.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać pod zamknięciem.

1 Przedmiot

Zobacz także